راهنمای فعال‌سازی ویراتایپ

برای فعال‌سازی نرم‌افزار مراحل زیر را دنبال کنید:

  • ابتدا به وب‌سایت viravirast.com مراجعه کنید. تصویر 1 نمایی از این وب‌سایت است:

تصویر 1. نمایی از وب‌سایت ویراویراست

  • پس از ورود به وب‌سایت، بالای صفحه در سمت چپ، قسمت ورود و عضویت را مشاهده می‌کنید. در تصویر 2 این قسمت مشخص شده است:

تصویر 2. قسمت ورود و عضویت

  • اگر از پیش در وب‌سایت ویراویراست عضو شده‌اید، با زدن دکمۀ ورود به وب‌سایت وارد شوید. تصویر 3 نمایی از صفحۀ ورود است:

تصویر 3. نمایی از صفحۀ ورود به وب‌سایت ویراویراست

  • اگر قبلاً در وب‌سایت عضو نشده‌اید، با ورود اطلاعات و انجام مراحل ثبت‌نام به پنل خود وارد می‌شوید. تصویر 4 اطلاعات لازم برای ثبت‌نام را نشان می‌دهد:

تصویر 4. اطلاعات لازم برای ثبت‌نام در وب‌سایت ویراویراست
  •  پس از ثبت‌نام در وب‌سایت، به پنل کاربری هدایت خواهید شد. تصویر 5 نمایی از پنل کاربری است.

تصویر 5. پنل کاربری

 

  •  در این قسمت با مراجعه به فعال‌سازی رایگان ویراتایپ، می‌توانید کد فعالسازی را دریافت کنید. تصویر 6 نمایی از صفحه فعال‌سازی است:

تصویر 6. صفحۀ فعال‌سازی ویراتایپ

  •  در این صفحه، جعبۀ متنی سریال را مشاهده می‌کنید. در این جعبۀ متنی باید سریالی را که پس از نصب نرم‌افزار دریافت کرده‌اید جایگذاری کنید.

تصویر 7. بخش فعال‌سازی ویراتایپ

  •  در این قسمت با کپی کردن سریال نرم‌افزار و جایگذاری آن در بخش سریال وبسایت، کد فعال‌سازی را دریافت کنید. تصویر 8 نحوۀ دریافت کد فعال‌سازی است:

تصویر 8. نحوۀ دریافت کد فعال‌سازی ویراتایپ

  •  در این بخش با کپی کردن کد در بخش سریال (1)  و زدن کلیدِ دریافت (2) کد فعال‌سازی را دریافت کنید. پس از کپی کردن این کد (3) آن را در بخش فعال‌سازیِ نرم‌افزار جایگذاری کنید. تصویر 9 نحوۀ فعال‌سازی ویراتایپ است:

تصویر 9. فعال‌سازی ویراتایپ

 

  •  پس از کپی کردن کد (1) در بخش کد فعال‌سازی (2) و زدن دکمه (3) ویراتایپ فعال و اجرا خواهد شد.

تصویر 10. نمایی از نرم‌افزار ویراتایپ