قیمت گذاری

ویراویراست - ویرایش متن

پایه

۴۹,۰۰۰ تومان

۵۱,۵۷۹ تومان

 • ۲۰هزار کلمه
 • معادل ۸۰ برگۀ A۴ و ۲۰ محتوای وب‌سایت
 • با ۱ ساعت تایپ گفتاری رایگان
 • ۵ درصد صرفه‌جویی
 • ۱ کاربر
 • ۱ ماهه
۲ هزار کلمۀ رایگان

پرطرفدارترین

اقتصادی

۱۱۹,۰۰۰ تومان

۱۴۸,۷۵۰ تومان

 • ۶۰هزار کلمه
 • معادل ۳۰۰ برگۀ A۴ و ویرایش ۲ پایان‌نامه
 • با ۳ ساعت تایپ گفتاری رایگان
 • ۲۰ درصد صرفه‌جویی
 • ۲ کاربر
 • ۳ ماهه
۲ هزار کلمۀ رایگان

حرفه‌ای

۴۹۹,۰۰۰ تومان

۵۸۷,۰۵۹ تومان

 • ۲۴۰هزار کلمه
 • معادل ۱۰۰۰ برگۀ A۴ و ویرایش ۱۰ پایان‌نامه
 • با ۱۰ ساعت تایپ گفتاری رایگان
 • ۱۵ درصد صرفه‌جویی
 • ۵ کاربر
 • ۱ ساله
۲ هزار کلمۀ رایگان
همچنین اگر می خواهید متخصصان ما برای شما یک پکیج VIP بسازند با ما تماس بگیرید                   ۰۹۰۲۰۰۲۵۰۲۹

ویراتایپ - گفتار به متن

پایه

۱۲۰,۰۰۰ تومان

 • ۱۰ ساعت تایپ گفتاری
 • ۱ کاربر
 • ۳ ماهه
نیم ساعت رایگان

حرفه ای

۴۸۰,۰۰۰ تومان

 • ۴۰ ساعت تایپ گفتاری
 • ۳ کاربر
 • ۳ ماهه
نیم ساعت رایگان
همچنین اگر می خواهید متخصصان ما برای شما یک پکیج VIP بسازند با ما تماس بگیرید                   ۰۹۰۲۰۰۲۵۰۲۹