دربارۀ ما

زبان فارسی

تصور کنید از دوران کودکی سنگی گران‌بها دارید که در دنیا فقط و فقط یک عدد از آن وجود دارد و آن هم متعلق به شماست؛ پس مراقبت از آن سنگ را وظیفۀ خود می‌دانید. زبان فارسی همان سنگ است و راه نگهداری‌اش درست‌نویسی است.

به این منظور، ما دانش‌آموختگان زبان‌شناسی و هوش مصنوعی و برنامه‌نویسی با همکاری نخبگان و استادان، هرآنچه داشتیم به میان گذاشتیم و شرکتی درزمینۀ هوش مصنوعی و پردازش زبان طبیعی به نام «پردازشگران زبان ویرا» تأسیس کردیم. سال 1396 «ویراویراست» متولد شد تا در املا و نگارش و ویرایش به فارسی‌زبانان کمک کند. رسالت ویراویراست، کمک به ویرایش و یک‌دست‌نویسی بر اساس قواعد مصوب فرهنگستان و برقراری ارتباط بهتر مخاطب با متن است.

تولد ویراویراست

دستاوردها

رونمایی از این دستاورد در سال 1399 به دست جناب آقای دکتر ستاری «معاونت محترم علمی و فناوری رئیس‌جمهور و رئیس بنیاد ملی نخبگان کشور» انجام شد. شرکت ما در همان سال شرکت خلاق شد و در مرکز «شتاب‌دهی نوآوری» به‌عنوان استارت‌آپ برتر شناخته شد. سال 1399 جذب سرمایه از مجموعۀ 100استارتاپ را نیز برای ما به‌همراه داشت. «ویراویراست» در سال ۱۴۰۰ با حضور در رویداد «سکوی پرتاپ هوش مصنوعی»، مقام رتبۀ اول را کسب کرد و سرمایۀ درخواستی خود را از مجموعه‌های پارت، شناسا و چند مجموعۀ دیگر دریافت کرد.